Vagonová železniční doprava v Evropě a zemích SNS

Naše služby zahrnují také organizaci přepravy nadrozměrných nebo těžkých nákladů na širokorozchodných vagonech

ON ROAD – automobilová dopravní síť

Silniční doprava je důležitou součástí činnosti společnosti.

Námořní nákladní doprava

Mezinárodní přeprava organizovaná dopravní společností MALBI-trans

Intermodální kontejnerová doprava

Kontejnerová přeprava je hlavní činností společnosti.

Nadrozměrný náklad

Přeprava nadrozměrného nákladu může být náročným úkolem

Přeprava nebezpečného zboží (TDG)

Společnost MALBI-trans přepravuje všechny kategorie zkapalněných plynů

Bloková vlaková doprava

Blokové vlaky představují nákladově efektivní, účinný a ekologický způsob přepravy velkého množství zboží na dlouhé [...]

Multimodální

Multimodální dopravou se rozumí přeprava zboží více než jedním druhem dopravy.