Bloková vlaková doprava

Blokové vlaky představují nákladově efektivní, účinný a ekologický způsob přepravy velkého množství zboží na dlouhé vzdálenosti. Bloková vlaková řešení představují efektivní a nákladově efektivní způsob přepravy velkého množství zboží na dlouhé vzdálenosti.

Kontejnerové blokové vlaky jsou často rychlejší než jiné typy nákladních vlaků, protože jsou navrženy pro provoz na vyhrazených kolejích a mohou se vyhnout přetížení na frekventovaných železničních sítích.

Kontejnerový ucelený vlak je typ nákladního vlaku, který se skládá z několika železničních vozů, z nichž každý převáží přepravní kontejnery. Tyto vlaky jsou určeny k přepravě velkého množství zboží na dlouhé vzdálenosti, často přes více zemí. Kontejnery používané v kontejnerových ucelených vlacích jsou obvykle intermodální kontejnery, které lze snadno přemísťovat mezi různými druhy dopravy, jako jsou nákladní automobily, lodě a vlaky.